Att vara en bra chef innebär bland annat att se när ens medarbetare behöver stöd och hjälp, och att då våga ta tag i situationen. Att göra det utan förkunskaper kan vara väldigt svårt och det är i de situationerna Insict finns där för dig.

Genom att teckna ett så kallat trygghetsavtal med Insict ser vi till att du får utbildning i hur du känner igen medarbetare med beroendeproblem, stress och psykisk ohälsa, och vi lär dig hur du ska göra, men finns där för att coacha  eller helt ta över dialogen om ni kört fast.

Att låta bli att agera leder ofta till personligt lidande, hög sjukfrånvaro, sämre och sena leveranser och försämtat rykte. Allt detta påverkar resultatet negativt. Som chef har du ett ansvar både mot medarbetaren och arbetsgivaren i att inte låta problemen bli för stora.

Låt Insict hjälpa dig att ta det ansvaret.