Det övergripande syftet med Insict är att arbeta proaktivt för att hjälpa företag, chefer och medarbetare att undvika problem med sömn, stress och beroendeproblem på arbetsplatsen. På så vis kan vi skydda företag från risker och kostnader samtidigt som vi hjälper människor till ett bättre och sundare liv.

Enligt Regeringens missbruksutredning, SOU 2011:35 har över 1.000.000 svenskar ett riskbeteende eller ett utveckat beroende gällande alkohol, spel och narkotika. Därtill är problem med sömn och psykisk ohälsa utbrett.

Enligt statistik kostar dessa problem 3,9% av den totala lönekostnaden för landets företag i form av sjukfrånvaro, produktionsbortfall och försämrad kvalitet.

Insict har tillsammans med Sveriges ledande forskare, terapeuter och psykologer utformat metoder för att förebygga att problematik uppstår och att eventuella problem identifieras tidigt, innan vägen tillbaka är för lång.

Vi har samlat vår metod i det vi kallar Trygghetsavtal där företag får tillgång till rådgivning, utbildningar och snabb, rikstäckande behandling för att minska problem och kostnader på arbetsplatsen.

Läs mer om vad som ingår i Trygghetsavtalet här

Vill du hålla dig uppdaterad i vad Insict gör och få nyheter på området. Prenumerera på vårt Nyhetsbrev.

Prenumerera på Insicts nyhetsbrev