Change Collective erbjuder verksamhetsnära verktyg i att förbättra företagens utveckling genom deras viktigaste resurs – människorna.

De är ett komplement till er företagshälsovård precis på samma sätt som Insict som arbetar med alkohol- och drogmissbruk. De kan hjälpa er med alla de direkta och indirekta dolda kostnader ni har för medarbetare utsatta för våld i nära relation – en folkhälsofråga i Sverige.

Framförallt hjälper de människor till förbättrade livssituationer.

Vi ställde 3 frågor till Change Collectives grundare Iwette Rapoport.

Varför ska man bry sig om våld i nära relation, är inte det en mindre fråga som bara berör vissa grupper?

Enligt OECD, som ägnade 2 halvdagars konferens om våld i nära relation precis innan corona, lever 7% av kvinnorna i OECD länder just nu i relationer där de utsätts för fysiskt och sexuellt våld, psykiskt våld oräknat.
Detta medför enligt OECD ett enormt lidande men också enorma produktivitetsförluster.
Sverige ligger i den övre percentilen vilket innebär att vi ligger högre än 7%.
Att våld i nära relation bara berör vissa grupper är en felaktig föreställning tvärtom börjar nu forskning och undersökningar visa att kvinnor i det övre inkomstskiktet löper högre risk att utsättas för våld i nära relation.

En annan felaktig föreställning är att män inte blir utsatta, vi vet att det även är en ansenlig del män som lever i relationer där de är utsatta för våld av sin partner. Vi har även haft framgångsrika män i vårt behandlingsprogram.

Varför ska företag ta ett arbetsgivaransvar för våld i nära relation, påverkar det våra team och våra ekonomiska resultat? Hur är det en fråga för arbetsplatsen?

Våld i nära relation är en arbetsplatsfråga eftersom det påverkar utväxlingen av resultat och är en så pass omfattande fråga att de ekonomiska resultaten påverkas negativt. Några av de konkreta kostnaderna identifieras i negativ påverkan på arbetsmiljön och ger påtagliga negativa effekter på produktivitet på individ- och gruppnivå. I tillägg om ett företag aspirerar på att vara socialt hållbart är det här området en prioriterad fråga att adressera.

Hur arbetar Change Collective?

Change Collective arbetar i 3 steg.

1. Kunskapshöjande genom föreläsningar/webinars och ledarskapsutbildningar.

2. Katalysator genom vår app där en våldsutsatt medarbetare lotsas genom en av oss utvecklad process. Våra kunder får data på aggregerad nivå.

3. Behandlingsprogram som förändrar livssituationen för våra användare, våldsutsatta medarbetare och förbättrar våra kunders resultat.

Läs mer på changecollective.se