För Insict är psykisk ohälsa och beroendeproblematik inte endast knutet till arbetsplatsen, och även om konsekvenserna kan bli stora på där så är det i första hand familj och barn som drabbas hårdast.

Insict har träffat ställt några frågor till två av landets främsta hjältar, som dedikerat sitt liv för barn i missbruksfamiljer. Agneta Trygg som grundade Trygga Barnen och Lars Lewert som tillsammans med Helén Olsson driver Childrens Program.

Agneta, hur kom det sig att du startade Trygga Barnen?

Jag levde tillsammans med min dotter och en man som blev alkoholist.

Det var en konstant kamp om att hålla fasaden inför vänner och bekanta och samtidigt försöka kontrollera och begränsa sin mans drickande och vara en bra mamma och samtidigt driva företag.  

Äldsta dottern ställde krav

En dag efter att äldsta dottern ställde krav på att göra något åt situationen tog hon modet till sig och ställde ett ultimatum ”spriten eller familjen”. Han valde alkoholen och gick.

Hon startade Trygga Barnen tillsammans med sin dotter Olivia som ett sätt att bearbeta sina egna erfarenheter och för att inte fler ska behöva gå igenom det som hennes dotter fick göra. Idag driver hennes dotter verksamheten och Agneta jobbar outtröttligt för att få politiker och andra att ändra regelverk så att alla barn kan få det stöd de behöver.

Trygga Barnen har idag 33 Trygga hjältar runt om i landet som hjälper barn med bearbeta sina upplevelser genom att lyssna och stödja. Trygga Barnen öppnar nu kontor i Kiruna och i Kungsbacka för att nå ännu fler barn.

Vilka råd vill du ge dem som just nu lever i en liknande situation som du en gång gjorde?

Jag får flera brev i veckan från kvinnor som beskriver sin situation för mig och jag ger dem alltid samma råd.

  • Våga inse att din situation inte är normal.
  • Bygg upp ett självförtroende och självständighet för att ta upp det med din partner.
  • Ställ krav på att ”om vi ska fortsätta leva ihop så måste du sluta dricka”
  • Ha en färdig plan om han eller hon inte går med på att sluta.
  • Det finns hjälp att få. Våga ta den!

Lars Lewert och Helén Olsson tog Childrens Program till Europa och är just nu i färd med att sprida programmet genom att utbilda fler behandlare över hela landet.

Vad är Childrens program?

Childrens program är ett 4-dagars internat med syfte att reparera en trasig relation med sitt barn efter ett långvarigt missbruk. Tanken är att barnen under programmet får möjlighet att berätta för sin förälder vad de upplevt när deras förälder har varit berusad.

Vem kan vara med?

Programmet är öppet för föräldrar med barn i åldrarna 7 – 12 år.

Hur förändras relationen mellan barn och förälder när barnen vågar berätta?

Det finns många historier där barnen inte längre tar på sig skulden för att mamma eller pappas missbruk utan kan berätta öppet vad de känner. Det skapar nya band som hjälper barnet läka och den vuxne att inte återgå i missbruk.

För att skaffa sig en idé om hur Childrens Program gör skillnad kan du ta del Malvinas och hennes mammas historia från programmet när de och Lars var med i TV4s morgonsoffa tillsammans med en mamma och hennes dotter som gått programmet.

För ytterligare information och stöd till dig som anhörig,

  • Co-Anon – för anhöriga till alkohol- och drogmissbrukare, samt andra medberoende (www.coanon.se)
  • Al-Anon & Alateen – för anhöriga till alkoholister (www.al-anon.se)
  • Nar-Anon – för anhöriga till narokomaner (www.nar-anon.se)

Lyssna gärna på Medberoendepodden