Insict hälsar ytterligare en samarbetspartner välkommen till arbetet för att minsta psykisk ohälsa och beroendeproblem på arbetsplatsen.

Denna gång är det Familjeterapeuterna Syd som bidrar med ett familjeperspektiv kring beroendefrågor. Det är som bekant inte bara den som är sjuk som kan behöva stöd, familj, barn och anhöriga påverkas också i hög grad av dessa problem.

Ett stort Välkommen säger vi!

Vi fångade ett citat från Johan Hagström, COO på Familjeterapeuterna Syd.

”Vi vill samarbeta med Insict för att bredda vårt nätverk med den specialistkompetens inom Psykoterapeutisk behandling som vi besitter. Våra Psykologer och Psykoterapeuter erbjuder en ovanligt bred och kvalitativ behandling för psykisk ohälsa. Det vill vi gärna bidra med i samarbetet med Insict.”