Ungefär en miljon personer i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion, vilket motsvarar ca 20 procent av alla människor i arbetslivet. Omkring en fjärdedel av dessa människor har allvarliga alkohol, spel – och/eller drogproblem. 

Den beräknade årliga kostnaden för kvalitetsbrister, frånvaro och produktionsbortfall kopplat till alkoholbruk uppgår till ca 3.9 procent av den totala lönekostnaden i ett företag per år,inklusive sociala avgifter.

Denna siffra tar inte hänsyn till skada på varumärke, missriktade rehabiliteringskostnader eller säkerhetsrisker. 

Som exempel betyder det att ett företag med 50 anställda har en extra kostnad på ca 1 Mkr per år.

Enligt Systembolagets Alkoholrapport 2020 är en av orsakerna till att kostnaderna är så stora att företagen inte tar det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar.

Insict kan hjälpa ditt företag att minska de alkohol och drogrelaterade kostnaderna genom att få det strukturerade arbetsmiljöarbetet på plats.

Insict har tagit fram en sammanfattning av Alkoholrapporten och den finns tillgänglig via länken nedan.