Hur mår dina anställda?

Hur har Covid-19 påverkat ditt företag och dina medarbetare? Statistik visar att den psykiska ohälsan och alkoholkonsumtionen ökat under coronakrisen. Personer som tidigare låg i riskzonen i kombination av att allt fler jobbar hemifrån kan göra att chefer har svårt att se signalerna av ett ökat drickande och sämre mående.

I förlängningen påverkar detta ditt företag negativt genom ökat antal sjukskrivningar, sämre produktivitet och missade affärer.

Att måna om personalens hälsa är alltså bra för företaget.

Ett första steg i att förebygga långsiktiga problem är att ta reda på hur personalen mår.
Tillsammans med Insict kan du ta reda på hur personalen mår och du kan få rekommendationer på vad som eventuellt behövs för att förebygga framtida problem.

Hur går det till

Steg 1. Insict skickar en länk till ett företagsspecifikt formulär till beställaren.
Steg 2. Beställaren skickar ut välmåendeenkäten till alla anställda
Steg 3. Anställda svarar helt anonymt på frågorna, det tar ca 5 minuter
Steg 4. Insicts experter analyserar svaren och återkopplar resultatet till ee.

Kontakta Insict för kostnadsförslag för att genomföra Välmåendeenkäten på ditt företag.