Insict har blivit beviljade ett innovationsbidrag för utvecklingen av nya sätt att förebygga beroendeproblematik på arbetsplatsen. Behandling av beroenden har länge handlat om att agera reaktivt när någon utvecklat en sjukdom som till exempel alkoholism.

Insict kommer istället fokusera på att informera och utbilda medarbetare på arbetsplatser och på så vis förebygga ochtidigt identifiera vilka personer som riskerar att utveckla allvarliga problem.

Vi använder den senaste tekniken inom digital vård levererad av det svenska e-hälsoföretaget Alteri Care.