Den 10:e augusti 2020 lanserades Insict. En tjänst som ska hjälpa människor och företag att förebygga problem med sömn, stress, psykisk ohälsa och olika typer av beroenden.

 

Att agera förebyggande är nyckeln för att långsiktigt förändra trenden med en ökad psykiska ohälsa och en större utbredning av beroendeproblematik.
Insict finns också där vid de tillfällen då både chefer och medarbetare behöver stöd för att hantera en jobbig situation.

 

Historiskt har denna typen av tjänster endast erbjudits större företag, men tack vare moderna digitala verktyg kan Insict hjälpa många fler.

 

Gruppen bakom Insict är en kombination av landets fränsta forskare, experter inom beroendebehandling och stresshantering samt inom e-hälsa.