Insict startades med syftet att förändra synen på behandling av beroende och psykisk ohälsa från att behandla när skadan redan är skedd, till att jobba proaktivt och preventivt för att förhindra framtida större problem.

För att alltid erbjuda det bästa metoderna och insatserna har Insict samlat Sveriges bästa experter på beroendeproblematik i Insicts kvalitetsråd.
Kvalitetsrådet utvecklar löpande de processer och behandlingar som Insict erbjuder och ser till att de är baserade på forskning, evidens och att de följer lagar, regler, och riktlinjer från myndigheter.

Kvalitetsrådet består av

Inez Hamilton – Ordförande

Inez Hamilton, Internationellt certifierad Alkohol- och drogterapeut. Har lång erfarenhet av ledningsarbete, senast som VD för Nämndemansgården (2007-2010).

Inez har idag egna uppdrag samt är även verksam på Riddargatan 1, Mottagning för alkohol och hälsa.

Martin Schalling

Martin Schalling är Professor i Medicinsk Genetik vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi samt Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Speciellt intresserad av mekanismer bakom psykiatriska och metabola sjukdomar för bättre diagnostik, prevention och mer individualiserad behandling.

Martin är även ordförande i Fonden för Psykisk Hälsa (tidigare kallad Psykiatrifonden) .

Tommy Strömstedt

Sitter i styrelsen för Spelberoendes Riksförbund.
Har en bakgrund från Unionen där han jobbade med missbruksfrågor i 17 år samt terapeut på Resursrehabilitering i Malmö i många år,

Peter Andersson 

Tidigare börs VD i flera stora bolag men har på senare år sadlat om till att hjälpa och utbilda företag i beroendeproblematik samt bedrivit behandlingsföretag.