Insict startades med syftet att förändra synen på behandling av beroende och psykisk ohälsa från att behandla när skadan redan är skedd, till att jobba proaktivt och preventivt för att förhindra framtida större problem.

För att alltid erbjuda det bästa metoderna och insatserna har Insict samlat Sveriges bästa experter på beroendeproblematik i Insicts kvalitetsråd.
Kvalitetsrådet utvecklar löpande de processer och behandlingar som Insict erbjuder och ser till att de är baserade på forskning, evidens och att de följer lagar, regler, och riktlinjer från myndigheter.