Välkommen Resursrehabilitering och tack för att Insict får er som samarbetspartner. På frågan om vilka fördelar Resursrehabilitering ser med Insict formulerades följande av VD Jimmy Blondin.

“Två saker som är till fördel med Insicts verksamhet. Den ena är att vi som under många år arbetat med rehabilitering riktad till arbetslivet kan sammanfatta det med att vi ofta levt med att komma försent så tidigt som möjligt. Dvs vi ser det som värdefullt att en aktör driver det välbehövliga förebyggande arbetet som är en vinst för både medarbetare och arbetsgivare och att vi som driver rehabilitering ansvarar för den.

Den andra fördelen är att samarbetet med Insict inte leder till ännu en kostnad för kunden då rehabilitering blir aktuellt. Det ser vi som god rehabiliteringsekonomi vilket kan gynna fler som behöver stöd.”

Läs mer om Resursrehabilitering på www.resursrehabilitering.se