Insict har tagit fram en sammanfattning av Systembolagets Alkoholrapport 2019 och 2020. Vi har samlat några basfakta som var och en för sig skapar tid för reflektion och eftertanke.

Ekonomiska effekter
Rambolls beräkningar visar att alkohol bidrar med ett produktionsbortfall till en kostnad på 35 miljarder kronor. Enligt beräkningarna försvinner 32000 produktiva arbetstimmar varje vecka på grund av bakfylla. Varje år tas mer än 625000 alkoholrelaterade sjukskrivningsdagar ut och att 5200 personer avlider av alkoholrelaterade orsaker. 

Orsaker till de stora kostnaderna
Sveriges störst arbetsgivarorganisation Almega har sammanställt en lista på punkter som påverkar effekterna av alkohol och droganvändandet. 

Missbruk på arbetsplatsen möjliggörs genom att:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inte är en naturlig del av verksamheten. 
  • Chefen inte tar ansvar och ansvarsfördelningen är oklar. 
  • Den psykosociala arbetsmiljön fungerar dåligt. 
  • Det finns ingen information och utbildning i missbruksfrågor för chefer och medarbetare. 
  • En levande policy saknas och därmed finns det inga rutiner och stöd för chefen att agera. 
  • missbruk är ett obehagligt ämne att tala om. 
  • Det är dålig uppföljning av arbetsresultat på såväl individ-som gruppnivå  

Alkoholens påverkan på barnen
320 000 barn det vill säga 15 procent av alla barn i Sverige påverkas negativt av en förälders drickande.

Samhällseffekter
Blåljuspersonal anser att alkohol till 98% är i medverkande vid våld i hemmet, 97% i våld på restauranger och barer, 89% i olyckor och brott i trafiken, till 89% vid våld utomhus och i offentliga miljöer.

Vill du vara med och minska effekterna av ett osunt förhållningssätt till alkohol? Kontakta Insict för rådgivning.

Vill du läsa hela Alkoholrapporten finns den ladda ner gratis på https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/alkoholrapporten/