Trygga Barnen och Insict har inlett ett nytt och långsiktigt samarbete för att tillsammans kunna hjälpa fler barn i familjer med beroendeproblem och psykisk ohälsa mot en normal tillvaro.

 

Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som växer upp i familjer med missbruk. De erbjuder handfast stöd genom olika stödaktiviteter och finns tillgängliga via chatt, telefon och mejl.

 

Insict som erbjuder förebyggande arbete på arbetsplatser och rikstäckande behandling av psykisk ohälsa och beroendeproblem till företag och privatkunder.

 

Vi kan se att våra olika verksamheter kompletterar varandra väldigt bra. Vi jobbar med samma problem fast från olika perspektiv vilket gör båda våra organisationer bättre och starkare.

 


 

”Vi är stolta över samarbetet och otroligt glada att Insict tänker på hela familjen och framförallt på de mest utsatta, barnen. Det är tillsammans vi gör skillnad på riktigt.”

 

Olivia Trygg Larsen
(generalsekreterare Trygga Barnen)

 


 

”Det finns ett glapp i traditionell behandling av psykisk ohälsa och beroenden där barnens perspektiv inte uppmärksammas tillräckligt. Genom samarbetet med Trygga Barnen kan vi på Insict fånga upp och hjälpa även de mest utsatta, våra barn på ett helt nytt sätt.”

 

Inez Hamilton
(Kvalitetsansvarig Insict)

 

Om du vill veta mer om Trygga Barnens verksamhet kan du besöka hemsidan, Tryggabarnen.org