Genom att teckna ett Trygghetsavtal tar du ett viktigt steg för att förebygga hälsoproblem hos dina medarbetare. Insict jobbar förebyggande genom utbildning och information till chefer och medarbetare för att öka medvetenheten om problematiken och finns där som stöd när någon behöver det.

I Trygghetsavtalet ingår…

 • Digitala utbildningar och föreläsningar inom ämnena sömn, stress och beroendeproblematik
 • Årlig välmåendeenkät där Insict tar tempen på företaget.
 • Telefonkonsultation för chefer, HR, medarbetare och anhöriga
 • Rådgivning gällande alkohol- & drogpolicy
 • Aktivt Chefstöd i svåra situationer
 • Aktivt Medarbetarstöd för att i ett tidigt skede för att förändra ett negativt beteendemönster
 • Garanti för resurstillsättning inom 7 dagar vid behov av behandling

Tilläggstjänster

 • Chefs- & Arbetsplatsutbildningar​
 • Föreläsningar​
 • Utredning & Bedömning​
 • Olika typer av behandlingsprogram​
 • Anhörigstöd​
 • Enskild, Par & Familjeterapi ​
 • Återfallsprogram​
 • Digitala tjänster via samarbetspartners

Teckna Trygghetsavtal idag!