Insicts metod F-I-K-R bygger på ett förebyggande arbete genom utbildning och att öka medvetenhetenheten kring problemen kring sömn, stress, prykisk ohälsa och beroendeproblem.

F = Förebygga
I = Identifiera
K = Koordinera
R = Rehabilitera

Förebygga

Insicts insats på arbetsplatsen är till stor del inriktad på att förebygga och jobba proaktivt genom informationsspridning, utbildning och att öka medvetenheten kring sömn, stress, psykisk ohälsa och beroenden. Insict kommunicerar kontinuerligt ut konkreta tips för hur man gör för att hjälpa sig själv och andra på arbetsplatsen.

Med en ökad medvetenhet kan fler hjälpas tidigt och på så vis spara mycket lidande för individen och mycket pengar åt företaget.

Identifiera

Forskning visar att ca 20% av alla vuxna har ett riskbruk av alkohol. Utöver det finns en utbredd psykisk ohälsa i form av sömnproblem, stress och ångest. Insict skapar förutsättningar för att tidigt identifiera dem med problem så att vägen tillbaka blir så kort som möjligt.

Koordinera

Många av de som söker hjälp idag har svårt att få all den hjälp de behöver. Ofta har de flera problem som är sammankopplade även om man bara söker hjälp för ett av dem. När man får hjälp av Insict ser vår Ärendesamordnare till att behandlare från olika expertområden kopplas in för att komma åt orsaken till problemen.

Rehabilitera

Insict har samlat Sveriges ledande behandlare inom beroendevård, familjeterapi, stress och sömn i stora delar av landet för att kunna ta ett helhetsgrepp kring den rehabilitering som en person kan behöva.